Come Closer
bedankt alle vrijwilligers en vocale ensembles
voor hun enthousiaste betrokkenheid bij het
23e Nederlands Festival voor Vocale Ensembles
en hoopt iedereen weer terug te zien op:

ZATERDAG 13 MAART 2010
tijdens het
24e NEDERLANDS FESTIVAL VOOR VOCALE ENSEMBLES

NIEUWE CATEGORIE-INDELING   “ 23e NEDERLANDS FESTIVAL VOCALE ENSEMBLES “.


Het “ 23e Nederlands Festival voor Vocale Ensembles “ (voormalige ‘s Heerenberg-Festival) zal op zaterdag 21 maart 2009 voor de 3e keer in Almelo worden gehouden.
Het festival wil zich profileren als een muzikale ontmoeting tussen klassieke en lichte vocale ensembles.
Dit kwam in het verleden o.m. tot uitdrukking in het onderscheid dat de jury maakte bij de toekenning van de vakjuryprijzen voor lichte en klassieke groepen. De laatste jaren is echter gebleken dat steeds meer vocale ensembles kiezen voor een breed repertoire, gericht op een zo breed mogelijk publiek.
Voor een festival-organisatie wordt het dan steeds moeilijker om vocale groepen in te delen naar muzieksoort. Inhakend op deze ontwikkeling zal voor het volgende festival in Almelo een categorie-indeling gelden overeenkomstig het aantal zangers/zangeressen per groep als volgt:

Categorie   :   Kleine Ensembles    3 t/m 8 zangers/zangeressen

Categorie   :   Middelgrote  Ensembles     9 t/m 15 zangers/zangerssen

Categorie   :   Grote Ensembles/Kleine koren    16 t/m 25 zangers/zangeressen

Mede als eerbetoon aan de oprichters van het festival (DubbelZes uit Den Bosch) willen de huidige organisatoren (Come Closer uit Almelo/Wierden) de klassieke muziek zoveel mogelijk in ere houden.
Hiertoe worden voor de beste vertolkingen van klassieke werken speciale prijzen in het leven geroepen.
Behalve de vakjury-prijzen voor de eerdergenoemde 3 categorieen wordt een publieksprijs toegekend aan de groep welke door de overige groepen als beste wordt beoordeeld. Deze erkening doorcollega-zanggenotenen staat in hoog aanzien en wordt alom zeer gerespecteerd.
Tenslotte wordt de dit jaar nieuw ingevoerde “ Tribute Trofee “ het komend festival gewijd aan cabaretier/liedjeszanger:


“ HERMAN FINKERS “

Heeft uw groep nog niet eerder meegedaan stuur dan een emailbericht naar festivalsecretaris: leodubbers@hotmail.com en u ontvangt alle informatie.

Wij roepen iedereen op alvast aan de slag te gaan met een eigen bewerking van een of meerdere liedjes van de Herman Finkers C.D. “ Zijn minst beroerde liedjes “.

Leo Dubbers - festivalsecretaris
Tel. 06-10803435